DỊCH VỤ DỰNG MÔ HÌNH 3D VỚI CÔNG NGHỆ SCAN 3D

Dựng mô hình 3D là một phần của dịch vụ Scan 3D của StarGlobal 3D chúng tôi, chúng tôi cung cấp mô hình 3D tiên tiến, sử dụng phần mềm CAD 3D mới nhất, bao gồm AutoCAD; Revit; SolidWorks; CATIA và các chương trình CAD 3D phổ biến khác.

Mô hình 3D CAD cho phép chúng ta tạo các bản vẽ bằng cách sử dụng các vật thể rắn, bề mặt và lưới. Mỗi có một chức năng khác nhau. Chẳng hạn, một đối tượng mắt lưới cho phép chúng ta tận dụng nếp gấp và làm mịn, trong khi một mô hình bề mặt sẽ cho phép chúng ta tận dụng sự kết hợp và mô hình hóa NURBS. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi một loại mô hình sang loại khác.

Một quy trình mô hình hóa điển hình sẽ sử dụng sử dụng lưới, chất rắn và bề mặt thủ tục, sau đó chuyển đổi chúng sang bề mặt NURBS. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng không chỉ các công cụ độc đáo và hình dạng nguyên thủy được cung cấp bởi chất rắn và mắt lưới, mà còn cả khả năng tạo hình được cung cấp bởi các bề mặt – mô hình kết hợp và mô hình NURBS. Ở đây, cách thức mỗi loại mô hình khác nhau: Mô hình hóa rắn Một mô hình rắn đại diện cho một đối tượng 3D. Như vậy, nó có các tính chất như khối lượng, trọng tâm và mô men quán tính.

  • Mô hình rắn 3D: có thể được tạo từ các vật rắn nguyên thủy như hình nón, hộp, hình trụ và hình chóp hoặc bằng cách sử dụng các vật thể 2D kín.
  • Một mô hình bề mặt 3D: là một lớp vỏ mỏng không có khối lượng hoặc khối lượng. Chúng tôi tạo các mô hình bề mặt 3D bằng cách sử dụng một số công cụ tương tự mà bạn sử dụng cho các mô hình rắn: quét, gác xép, đùn và quay vòng. Bạn cũng có thể tạo các bề mặt bằng cách trộn, vá, bù đắp, filleting và mở rộng các bề mặt khác.
  • Mô hình lưới 3D: Một mô hình lưới bao gồm các đỉnh, cạnh và mặt sử dụng biểu diễn đa giác (bao gồm cả hình tam giác và hình tứ giác) để xác định hình dạng 3D. Không giống như các mô hình rắn, lưới không có thuộc tính khối lượng.

Tuy nhiên, như với chất rắn 3D, chúng ta có thể tạo các dạng lưới nguyên thủy như hộp, hình nón và hình chóp. Những mô hình lưới này có thể được sửa đổi theo những cách không có sẵn cho chất rắn hoặc bề mặt 3D. Ví dụ, chúng ta có thể áp dụng các nếp gấp, tách và tăng mức độ mịn. Hoặc, chúng ta có thể kéo các đối tượng con lưới (mặt, cạnh và đỉnh) để định hình đối tượng. Để đạt được kết quả chi tiết hơn, chúng tôi tinh chỉnh lưới trong các khu vực cụ thể trước khi sửa đổi nó. Chúng tôi sử dụng các mô hình lưới để cung cấp khả năng ẩn, tạo bóng và hiển thị của một mô hình rắn mà không có các tính chất vật lý như khối lượng, mô men quán tính, v.v.

 

 

Nếu bạn đang cần tìm một đối tác dựng mô hình 3D chuyên nghiệp, bạn đang có một lựa chọn dáng tin cậy là StarGlobal 3D, đơn vị tiên phong là đại diện chính thức chính hãng của hãng đo lường chính xác Faro (USA) tại Việt Nam. Chúng tôi là đại diện tiên phong và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại.