An toàn là mối quan tâm hàng đầu trong bất kỳ ứng dụng đường hầm hoặc hầm mỏ nào. Để giảm thiểu rủi ro, FARO laser scanner được sử dụng để xác định và ghi lại bất kỳ vết nứt và khe nứt, so sánh dữ liệu với các lần quét trước đó và xác định các khu vực quan tâm. Tài liệu khảo sát từ máy quét laser 3D cho phép đánh giá và ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng như sụp đổ của mỏ vì ngay lập tức phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong tầng đá hiện hữu để có các biện pháp nâng cao tính an toàn trước đó.

Ngoài ra, bằng cách cung cấp tài liệu 3D với độ chính xác cao cho việc lập bản đồ địa chất và đánh giá kết cấu, FARO laser scanner giúp giảm bớt việc đào bới không cần thiết trong khi thu thập các thông tin hình học quan trọng như thể tích và hình dạng.

Khảo sát địa hình khu vực khai khoáng

  • Ứng dụng

– Xác định diện tích, khảo sát và phát triển mỏ.

– Đánh giá lại khối lượng khai thác.

– Quản lý khai thác mỏ.

– Theo dõi và báo cáo tiến độ khai thác mỏ.

  • Lợi ích

– Tối ưu hóa khai thác, tận thu mỏ.

– Dữ liệu thu được cho được kết quả về địa hình xung quanh giúp thiết kế được kế hoạch xây dựng các công trình phụ trợ tại hiện trường và quy trình vận chuyển trong khai thác.

– Dữ liệu thu thập nhanh chóng, chính xác, đầy đủ cho thấy được thể tích, diện tích và các vấn đề liên quan… giúp lên kế hoạch khai thác.

Video minh họa công nghệ Scan 3D khảo sát địa hình khu vực khai khoáng

Dựng mô hình 3D mỏ khoáng sản

  • Ứng Dụng

– Đánh giá rủi ro.

– Lên sơ đồ bố trí lối thoát hiểm.

– Phương án ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

  • Lợi Ích

– An toàn lao động trong quá trình khảo sát.

– Khảo sát, kiểm tra chính xác và an toàn về các tuyến đường bên trong lòng mỏ một cách nhanh chóng.

Tìm hiểu 3D hóa các mỏ khoảng sản bằng công nghệ Scan 3D