Một kế hoạch làm việc hiệu quả rất quan trọng đối với các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và nhà thầu trong bất kỳ dự án Xây dựng nào. Tài liệu 3D từ khâu thiết kế ban đầu đến khâu kiểm tra cuối cùng giúp cho việc kiểm tra, giám sát và đánh giá được nhanh hơn đồng thời giảm được chi phí so với cách làm thông thường.

Trong kiến trúc và xây dựng thì việc áp dụng máy quét Laser 3D của FARO rất thường xuyên. Nó được ứng dụng cho việc số hóa công trình, lên mô hình 3D, các tài liệu hoàn công..nhằm mục đích nâng cấp công trình, cải tạo, thiết kế mới, đánh giá chất lượng kết quả công trình, cũng như quản lý tài sản, tài liệu bảo hiểm, training…

  • Ứng Dụng

– Từ dữ liệu PC nhanh chóng chuyển thành mô hình 3D của công trình, kết hợp với việc đặt mô hình kiến trúc vào vị trí dự kiến sẽ giúp kiến trúc sư và chủ đầu tư có cái nhìn khách quan nhất khi dự án được hoàn thành ngay cả khi chưa tiến hành xây dựng. Từ đó kiểm tra những xung đột và điều chỉnh quy hoạch hợp lý hơn.

  • Lợi Ích

– Công nghệ 3D laser scanning sẽ số hóa 3D ghi nhận toàn bộ hiện trạng 3D môi trường thông qua hệ thống point cloud, địa hình sắp có dự án một cách chính xác nhất.