Công nghệ 3D Laser Scanning cung cấp khả năng cung cấp dữ liệu chính xác và đầy đủ về các yếu tố cần thiết cho việc nguyên cứu và khảo sát Lâm nghiệp, Nông nghiệp. Cho phép các tổ chức có cách nhìn nhận cũng như đánh giá đúng bản chất sự việc đang diễn ra tại địa điểm cần khảo sát.

“Nông – Lâm nghiệp công nghệ cao” được định nghĩa bằng cách sử dụng các hệ thống thông tin tiên tiến và thông minh như việc cung cấp bản đồ số hóa 3D trang trại, ứng dụng tương tác thực tế ảo 3D thông qua tích hợp các cảm biến, giúp theo dõi chính xác sức khỏe, tình trạng của cây trồng, vật nuôi. Từ nguồn dữ liệu đó giúp đưa ra được các quyết định chính xác để nâng cao hiệu suất công tác cũng như cải tạo canh tác lâm nghiệp, nông nghiệp.

Công nghệ 3D Laser Scanning là một trong những công cụ tiên tiến nhất được áp dụng trong việc lên các bản đồ 3D trong Lâm nghiệp và Nông nghiệp nhờ vào khả năng thu thập dữ liệu tối ưu về thời gian, tính chính xác và thông tin thu thập đầy đủ của mình cho phép người dùng đo lường kích thước chính xác dựa trên kỹ thuật đo đạc 3D, cho phép nhận thấy được sự thay đổi hiện trạng theo thời gian thực, từ đó đưa ra các giả thuyết và kế hoạch hành động trong tương lại mang tính xác thực hơn.

Đo đạc trắc địa 3D

  • Ứng Dụng

–   Xây dựng bản đồ 3D địa hình Nông trường, nông trại.

– Quy hoạch vùng canh tác.

  • Lợi Ích

– Đo đạc, quy hoạch diện tích nông nghiệp nhanh chóng, chính xác hơn phương pháp thủ công nhiều lần mà không phải trực tiếp thao tác thự địa. Tất cả đều dựa trên bản đồ số hóa 3D

– Chi phí thấp, thời gian hoàn thành nhanh, tiết kiệm sức lao động

– Giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan, từ đó phân tích theo dõi, chăm sóc cây trồng kịp thời dựa trên tương tác thưc tế ảo 3D theo thời gian thực.

– Phát hiện nhanh chóng, kịp thời vùng cây kém phát triển, đất xấu, vùng sâu bệnh…

Số hóa 3D Quy hoạch Thủy lợi trong Lâm nghiệp, Nông nghiệp

  • Ứng Dụng

– Số hóa 3D toàn bộ khu vực để quy hoạch vùng khai thác Nông Lâm sản.

– Mô hình 3D hóa địa hình, địa chất phục vụ cho việc thiết kế hệ thống thủy lợi cho toàn bộ Nông trường, Lâm trường.

  • Lợi Ích

– Nhanh chóng dựng mô hình 3D và xây dựng các hệ thống tưới tiêu, thủy lợi cho công tác Nông nghiệp, Lâm nghiệp mà phương pháp thông thường mất thời gian rất dài để thực hiện.

– Xác định diện tích rừng và tình trạng khai thác chính xác, nhanh bằng dịch vụ đo đạc 3D tiên tiến bậc nhất hiện nay.