Công nghệ 3D Laser Scanning đã được sử dụng để giám sát và lập bản đồ môi trường 3D. Việc lập bản đồ 3D từ dữ liệu thu thập được bởi máy quét laser 3D giúp việc đánh giá tác động của môi trường một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Với tính cơ động và việc thu thập dữ liệu point cloud nhanh chóng, đầy đủ, chính xác giúp cho việc không bỏ xót dữ liệu, thu thập dữ liệu point cloud ở những vị trí mà phương pháp thông thường khó thực hiện được như bờ biển, rìa rừng hoặc các vách núi…Từ đó việc lập bản đồ 3D hành lang đáp ứng nhu cầu khảo sát, đánh giá tác động cũng như thay đổi của môi trường qua từng năm mang lại độ chính xác cao hơn, tính thuyết phục tốt hơn.

Khảo sát hiện trạng 3D đánh giá thay đổi, tác động của môi trường

  • Ứng Dụng

– Đánh giá tình trạng sạt lỡ, sụt lún bằng cách theo dõi giá trị trước và sau trong bản đồ số hóa 3D

– Đánh giá tình trạng sa mạc hóa thông qua các dữ liệu số hóa point cloud processing

– Theo dõi xu hướng thay đổi mực nước sông và dòng chảy

  • Lợi Ích

– Khảo sát hiện trạng 3D cho ra được các số liệu, chỉ số, kích thước, số đo…. làm cơ sở chuẩn hóa cho việc so sánh và đánh giá mức độ tác động của môi trường tự nhiên qua thời gian.

Ứng dụng scan 3D đo đạc địa chính và quản lý Tài nguyên

  • Ứng Dụng

– Lập bản đồ 3D khu vực địa chính.

– Quy hoạch sử dụng đất.

– Quy hoạch đô thị.

– Quy hoạch khu công nghiệp.

  • Lợi Ích

– Xác nhận hiện trạng, thể hiện biến động của các loại đất.

– Quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các khu dân cư, đường giao thông, cấp thoát nước, thiết kế các công trình dân dụng.

– Làm cơ sở thanh tra tình hình sử dụng đất và giải quyết tranh chấp đất đai.

– Làm cơ sở để giao đất, đăng ký đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói chung và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở khu vực đô thị nói riêng.

Lập bản đồ 3D quy hoạch và quản lý môi trường