Số Hoá Khách Sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor & Khách sạn Raffles Hotel Le Royal - Giải Pháp Web/ App Tương Tác 3D/360

Số Hoá Khách Sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor & Khách sạn Raffles Hotel Le Royal

so-hoa-khach-san-campuchia

StarGlobal 3D thực hiện các trạm quét hiện trạng bên ngoài khách sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor

so-hoa-khach-san-campuchia-1

StarGlobal 3D thực hiện các trạm quét hiện trạng bên trong khách sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor

so-hoa-khach-san-campuchia-2

StarGlobal 3D thực hiện các trạm quét hiện trạng bên ngoài khách sạn Raffles Hotel Le Royal

so-hoa-khach-san-campuchia-5

StarGlobal 3D thực hiện các trạm quét hiện trạng bên trong khách sạn Raffles Hotel Le Royal

Với tinh thần thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, chỉ trong thời gian hai tuần đội ngũ kỹ sư công ty StarGlobal 3D đã tiến hành triển khai quét, ghép nối và lọc nhiễu với tổng cộng hơn 1000 trạm quét cho hai khách sạn bằng phần mềm chuyên dụng SCENE để số hóa dựng lên mô hình đám mây điểm hiện trạng kiến trúc toàn bộ bên trong và bên ngoài của hai khách sạn tại Campuchia. Sau đó kết hợp các phần mềm chuyên dụng dễ dàng dựng lại mô hình 3D đúng hiện trạng nhất.

Dữ liệu đám mây điểm khách sạn Raffles Grand Hotel d’Angkor

Dữ liệu đám mây điểm khách sạn Raffles Hotel Le Royal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • StarGlobal 3D: Xin chào quý Anh Chị, StarGlobal 3D sẵn sàng hỗ trợ ạ...

SG3D đang tư vấn... ...
0944 850 527