Thực Tế Ảo 3D

Công nghệ thực tế ảo (VR) Thực tế ảo (Virtual Reality – VR) là thuật ngữ miêu tả một môi [...]

Xem thêm
Thiết Bị Quét 3D

Máy quét cố định (Terrestrial Laser Scanner) Các dòng máy quét S350/S150/S70/M70 được dùng để số hóa các công trình, [...]

Xem thêm
Bản Đồ Số Hoá 3D

DU LỊCHNHÀ MÁYKHU CÔNG NGHIỆPBẢO TÀNGHẠ TẦNGDI SẢNTRANG TRẠIDU LỊCH DU LỊCH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH VAI TRÒ SỐ HÓA [...]

Xem thêm
Phần Mềm Xử Lý 3D

PHẦN MỀM SƠ CẤP SCENE Phần mềm SCENE được thiết kế đặc biệt cho việc xử lý dữ liệu đám [...]

Xem thêm